NÓTT

plesna predstava / a dance performance

Koreografija in ples / Choreography and Dance: Lada Petrovski Ternovšek

Dramaturgija / Dramaturgy: Andreja Kopač

Scenografija, kostumografija in oblikovanje luči / Set, Costume and Light Design: Petra Veber

Zvočna podoba / Sound Design: Jure Vlahovič

Song: Balkan Beat Box - Cha Cha

Tehnična pomoč / Technical assistance : Aljaž Zaletel

Producentka / Producer: Katja Somrak

Produkcija / Production: Plesni Teater Ljubljana – Prvenec PTL 2015 / Debut PTL 2015

Partner: Mediteranski plesni centar Svetvinčenat / Mediterranean dance centre (San Vincenti, Croatia)

Zahvala / Thanks to: Magdalena Reiter

Foto / Photo: Sunčan Patrick Stone

O predstavi

Nótt je niz osebnih zgodb, ki izhajajo iz iste emocije, in vse, kar jih povezuje, je občutje poletne noči. Nótt je impresija, pesem, vonj, nordijska boginja, nokturno. Gib izhaja iz trenutka tišine, iz fizičnega spomina, ki zariše podobo v prostoru. Trenutek, ki je pravkar minil, se ponovno pojavi. Znova in znova. Spomin shranjuje podobe, telo shranjuje emocije. Ničesar, kar proizvede telo, ni mogoče več določiti, ampak je treba vsakič na novo (iz)najti; prepoznati vonj giba, dih svetlobe, gostoto prostora, temperaturo zvoka. Nemogoče podobe se spajajo po poteh, ki se sproti zabrisujejo, medtem ko odtisi ostajajo razpeti v telesu kot spomin: med pulzijo in ekstenzijo.

Boli me vrat, stisnem čelo, čutim suh zrak v grlu …

About the performance

Nótt is s set of personal stories, originating from the same emotion, what they have in common is a feeling of a summer night. Nótt is an impression, a song, a smell, Nordic goddess, a nocturne. Movement arises from a moment of silence, from physical memory, drawing an image in the space. A moment that has just passed reappears. Over and over again. Memory is storing images, body is storing emotions. Nothing that is produced by body can be determined anymore – everything needs to be found, invented anew; to recognize a smell of the movement, a breath of light, a temperature of sound. Impossible images merge on the paths that are promptly blurred, while imprints remain toned inside of the body like a memory: between pulsation and extension.

My neck hurts, I squeeze my forehead, I feel dry air in my throat …

O avtorici

Lada Petrovski Ternovšek je bila rojena leta 1985 v Zadru na Hrvaškem. Že kot otrok se je začela plesno izobraževati. 2008 leta je diplomirala na akademiji sodobnega plesa Salzburg experimental academy of dance (SEAD). Je članica Zadarskega plesnega ansambla. Od leta 2009 -2011 je bila članica En-Knap Group. Danes živi in dela v Ljubljani kot svobodna umetnica.  Med študijem je sodelovala z znanimi koreografi  Salva Sanchis, Zuna Kozankova, Anna Macrae, Begum Erciyas, Matej Kejžar, Libby Farr, Ted Stoffer…

Po zaključku šolanja je sodelovala s koreografi  in gledališkimi režiserji: Mala Kline, Tomi Janežič, Bojan Jablanovec, Claudia de Serpa Soares, Iztok Kovač, Petra Hrašćanec, Laszlo Hudi, Dalija Aćin, Ivica Buljan, Jordi Casanovas, Magdalena Reiter…

About the author

Lada Petrovski Ternovšek was born in Croatia (Zadar) 1985. She started dance education as a child. 2008 she graduated at dance academy Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD). Member of Zadarski plesni ansambl. From 2009 -2011 member of Slovene dance company En-knap Group. Today she is living and working  in Ljubljana as a freelance artist. During her schooling, she collaborated with well-known choreographers Salva Sanchis, Zuna Kozankova, Anna Macrae, Begum Erciyas, Matej Kejžar, Libby Farr, Ted Stoffer…

After her schooling till today she collaborated with choreographers and theatre directors: Mala Kline, Tomi Janežič, Bojan Jablanovec, Claudia de Serpa Soares, Iztok Kovač, Petra Hrašćanec, Laszlo Hudi, Dalija Aćin, Ivica Buljan, Jordi Casanovas, Magdalena Reiter…