NOR.MAL

Veronika Valdés

NOR.MAL

plesna predstava / a dance performance

 

Avtorstvo, koreografija in ples / Authorship, Choreography & Dance: Veronika Valdés

Soustvarjanje in ples / Co-creation & Dance: Tajda Podobnik

Avtorska glasba / Music: Laren Polič Zdravič

Kostumografija / Costume Design: Sara Smrajc Žnidarčič

Oblikovanje luči in tehnične rešitve / Light Design & Technical Solutions: Janko Oven

Video: Nika Ham

Zunanja očesa / Outside Eyes: Andreja Kopač, Sara Smrajc Žnidarčič, Katja Somrak

Kreativna producentka / Creative Producer: Katja Somrak

Asistentka producentke / Assistant Producer: Eva Posedel

Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana – Avtorski opus

Koprodukcija / Co-produced by: Vitkar zavod

Zahvala / Thanks to: Unilabor d.o.o., Andreja Kopač, Brane Potočan, Jana Menger, Niko Bregantič - Tektonik

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

NORMAL-fotoDragoVidemšekP6050470.JPG

Foto / Photo: Drago Videmšek

 

O predstavi

Avtorica predstave se je v delu ukvarjala predvsem z vprašanjem individualne in družbene norosti ter normalnosti, in s tanko mejo, ki ju ločuje. "Včasih ne vem, ali je bolj nor tisti, ki je zaprt v kletki ali tisti, ki je na prostosti, in se obnaša kakor žival? Včasih si mislim, da sem nora. Včasih si mislim, da smo nori vsi. Ampak samo včasih. Včasih sem normalna in včasih sem tudi malo nora. Ampak samo včasih. Včasih rada (noro) plešem. Ampak ne samo včasih."

About the performance

The author of the performance focuses primarily on the issue of individual and social madness and normality, and the fine line separating the two. "Sometimes, I don’t know who is crazier – the one who is locked in a cage or the one who is free and acts like an animal? Sometimes I think I’m crazy. Sometimes I think we all are. But only sometimes. Sometimes I am normal and sometimes I’m a little crazy. But only sometimes. Sometimes I like to dance (wildly). But not only sometimes."