VEVERIČEK POSEBNE SORTE / SQUIRREL OF A SPECIAL KIND

Ivana Djilas po zgodbi Svetlane Makarovič / after the story by Svetlana Makarovič

VEVERIČEK POSEBNE SORTE / SQUIRREL OF A SPECIAL KIND

plesno-glasbeno-gledališka predstava za otroke od 3. leta dalje / a dance-music-theatre performance for children 3 +

 

Avtorica zgodbe / Author of the story: Svetlana Makarovič

Adaptacija in režija / Adapted and directed by: Ivana Djilas

Koreografija / Choreography: Maša Kagao Knez

Avtorska glasba / Original music: Blaž Celarec

Soustvarjanje in izvedba / Co-created and performed by: Maša Kagao Knez, Blaž Celarec, Vito Weis, Joseph Nzobandora-Jose

Scenografija / Set design: Ajda Vogelnik

Kostumografija, maske in rekviziti / Costume design, masks and props: Barbara Stupica

Oblikovanje svetlobe in tehnične rešitve / Lighting design and technical solutions: Janko Oven

Izdelava kostumov, mask in rekvizitov / Making of costumes, masks and props: Barbara Stupica, Barbara Bulatović, Slavko Trivković, Urša Žan, Marjetka Valjavec

Izdelava scene / Making of set: Janko Železnik – JAKO d.o.o.

Producentka / Producer: Katja Somrak

Produkcija / Production: Plesni Teater Ljubljana

 

Zahvale / Thanks to: Svetlana Makarovič, Primož Pislak, Darko Korošec, SMG, Boštjan Gombač, Branko Završan

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

Foto / Photo: Sunčan Stone

 

O predstavi

V gozdu je najpomembnejša stvar od vseh gibanje. Ali pač? Za mamo veverico in njene male veveričke ni nič bolj pomembnega od skakanja z veje na vejo, tekanja in lovljenja. O tem nihče ne dvomi, vse dokler se ne rodi poseben veveriček. Veveriček, ki ga ne ubogajo tačke. Veveriček posebne sorte.

In ta veveriček, ki ne more skakljati tako kot vsi drugi, je zaradi svoje drugačnosti sprva izključen iz družbe. Svet okrog njega ne vidi drugih načinov gibanja. Drugega smisla življenja. A prav on je tisti, ki bo spremenil gozd. Naučil se bo šteti lešnike, napovedovati vreme po oblakih, peti, celo pripovedovati, in tako bo dobil prav posebno mesto v gozdu.

To pravljico sta pisateljica Svetlana Makarovič in ilustrator Marjan Manček posvetila otrokom s cerebralno paralizo. Spomniti sta nas hotela, da gibanje jemljemo za samoumevno, vse dokler se ne ustavi.

To je plesna predstava o lepoti, ki se rodi iz omejenosti. O naši zmožnosti, da smo kreativni, četudi nismo popolni. Skoznjo bomo odkrivali gibanje na novo. Ples negibnosti.

About the performance

In the forest, the most important thing of all is movement. Or is it really? For the mother squirrel and her little squirrel babies, there is nothing more important than jumping from branch to branch, running around, chasing each other. There is no doubt about it, until a special squirrel baby is born. A squirrel whose paws do not obey him. A squirrel of a special kind.

At first, this squirrel, unable to jump around like everyone else, is excluded for being different. The world around him sees no other means of movement. No other purpose of life. But it is he who will change the forest. He will learn how to count nuts, predict the weather by the clouds, sing, even tell stories, and as a result, will get his own very special place in the forest.

Author Svetlana Makarovič and illustrator Marjan Manček dedicated this fairy tale to children with cerebral palsy. They wanted to remind us that we take moving for granted, until it suddenly stops.

It is a dance performance about beauty born out of impairment. About our capability to be creative, even if we are limited. In the performance, we will rediscover movement. A dance of immobility.

Odlomek iz kritike

»Veveriček posebne sorte je prisrčna plesno-lutkarska in glasbeno ritmična animacija, ljubka po svoji celostni zasnovi in izvedbi, tudi dovolj razgibana pa še neposredno naravno poučna, vsekakor enkratno zaokrožena uprizoritev, namenjena otrokom, tudi kar dobrodošla še za odrasle, ki se jo daznova in znova gledati, tako kot se sledi animiranim risankam, ki se kar zasidrajo v srce… na odru PTL je bila uprizorjena še enaprisrčna predstava za najmlajše, za otroke od 2 do 8 let, ki bo, kot kaže, nova otroška odrska uspešnica, tako kot je bila že njihova prva ter večkrat nagrajena predstava za otroke Juri Muri v Afriki pleše.« Daliborka Podboj, Parada plesa

Excerpt from Press Review / Critic

»Squirrel of Special Kind is a charming dance-puppet and musical rhythmic animation – charming in its holistic design and implementation, sufficiently varied, as well as directly naturally instructive. Certainly a uniquely rounded performance, intended for children and also quite welcome for adults, which can be viewed time and time again, as it is the case with animated cartoons that somehow remain in one’s heart. Dance Theatre Ljubljana hosted yet another heartfelt performance for the little ones, for children aged 2 to 8 years, a performance that seems destined to become the new children’s theatrical hit, as was the case with their first, multiple-award-winning performance for children Juri Muri in Africa dances.« Daliborka Podboj, Dance Parade