NOSILA SEM TUJE OTROKE / OTHER PEOPLE'S CHILDREN

Vita Osojnik

NOSILA SEM TUJE OTROKE / OTHER PEOPLE'S CHILDREN

plesna predstava / a dance performance

 

Avtorstvo, koreografija in izvedba / Authorship, Choreography and Performance: Vita Osojnik

Soustvaranje giba in izvedba / Co-creation of Movement and Performance: Nina Fajdiga / Kaja Lorenci

Dramaturgija / Dramaturgy: Andreja Kopač

Avtorska glasba / Original Music: Maja Osojnik (Let them grow)

Video: Aljoša Korenčan

Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: Aljaž Zaletel

Kostumografija / Costumography: Tina Pavlin

Producentka / Producer: Živa Brecelj

Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana

Koprodukcija / Co-produced by: Kulturno društvo Qulenium

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulture RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulture / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

Foto / Photo: Nada Žgank

 

O predstavi

"Telo čuti potrebo, glava ne. Sem večna opazovalka, opazovalka drugih pri rekreaciji in prokreaciji. Mogoče mi niso všeč transformacije, mogoče je (moje) poslanstvo drugje. Nimam potrebe biti nositeljica, čeprav nosim. Nimam potrebe nositi, čeprav to počnem. Ko pride obdobje totalnega nesmisla, dvignem in nosim. Vse moje otroke. Je nošenje zgolj substitut za pomanjkljivo občutenje biološke danosti? Sem ženska, sem človek, sem jaz ... Moje telo, moje misli, moj glas. Naga sem prišla in nisem (te) srečala."

About the performance

The body feels the need, the head doesn't. I am an eternal observer, an observer of others in recreation and procreation. Maybe I don’t like transformation, maybe (my) mission lies elsewhere. I don’t feel the need to be a carrier, even though I do carry. I do not feel the need to carry, even though I do. When the period of complete nonsense arrives, I lift up and I carry. All my children. Is this carrying only a substitute for the lack of perception of biological realities? I am a woman, I am a human, I am me … My body, my thoughts, my voice. I came naked and I did not meet (you).”