ORLANDINA

Risima Risimkin / Rosana Hribar

ORLANDINA

koreografija za Rosano Hribar / a choreography for Rosana Hribar

 

Koreografija / Choreography: Risima Risimkin

Ples / Dance: Rosana Hribar

Avtorska glasba / Original Music: Toni Kitanovski

Kostumografija in scenografija / Costume and Set Design: Alan Hranitelj

Lučno oblikovanje / Lighting Design: Aljaž Zaletel

Producentka / Producer: Živa Brecelj

Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana

Koprodukcija / Co-produced by: Dance Fest Skopje / Interart Culture Centre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

Foto / Photo: Drago Videmšek

 

O predstavi

Orlandina je predstava, posvečena plesalki Rosani Hribar in času. Izhaja iz knjižne predloge Virginie Woolf z naslovom Orlando. Orlandina, kot jo je poimenovala avtorica, je intimna pripoved plesalke, ki se prepleta skozi pogled treh močnih žensk iz različnih kulturnih, političnih in časovnih obdobij: Virginie Woolf, Risime Risimkin in Rosane Hribar.

»ORLANDO NI ŽENSKA, KI SE OBNAŠA KOT MOŠKI. ORLANDO JE MOŠKI. IN JE ŽENSKA. […..] IN V TEM NI NIČ NENARAVNEGA.«

Sharron E. Knopp

About the performance

Orlandina is a performance dedicated to dancer Rosana Hribar and to time. It is based on the novel Orlando by Virginia Woolf. Orlandina, as it was named by the author, is an intimate story of a dancer, told through the eyes of three strong women from different cultural, political and time periods: Virginia Woolf, Risima Risimkin, and Rosana Hribar.

“ORLANDO IS NOT A WOMAN ACTING LIKE A MAN. ORLANDO IS A MAN. AND A WOMAN. […..] AND THERE IS NOTHING UNNATURAL ABOUT IT.”

Sharron E. Knopp