ASSEMBLE YOURSELF

Alicia Paulina Ocadiz Arriaga

ASSEMBLE YOURSELF / SESTAVI SE

plesni prvenec / a dance debut

Avtorstvo, koreografija in ples / Authorship, Choreography and Dance: ALICIA PAULINA OCADIZ ARRIAGA

Dramaturgija / Dramaturgy: ANDREJA KOPAČ

Oblikovanje luči / Lighting Design: BORUT BUČINEL

Kostumografija / Costumography: NEVA VRBA / DRUŠTVO B.O.B.

Avtorska glasba in izvedba / Original Music and Performance: ALEKSANDER KUZMIĆ

Vokal na posnetku / Vocal on track: ZVEZDANA NOVAKOVIĆ

Avtor in bralec haikuja na posnetku, svetovalec koncepta / Author and reader of Haiku on track, Concept Advisor: VID V. VODUŠEK

Posneto v / Recorded at: SNEMALNI STUDIO / RECORDING STUDIO MARIO MAROLT

Video v predstavi / Video in the performance: VICTOR JESÚS OCADIZ DE LA ROSA

Svetovalka za znakovni jezik / Advisor for Sign Language: TINA STREL

Svetovalka za akrobatiko / Advisor for Acrobatics: KATJUŠA KOVAČIČ

Svetovalec za gib / Advisor for Movement: RYUZO FUKUHARA

Producentka / Producer: ŽIVA BRECELJ

Produkcija / Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA – PRVENEC PTL / DEBUT PTL 2019

Zahvala / Thanks to: DUŠAN UGRINA, CARLOS PASCUAL, LUCÍA RAMALLO, NIKOLA OREŠKOVIĆ

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

ASSEMBLE YOURSELF-Foto Borut Bučinel-3.JPG

Foto / Photo: BORUT BUČINEL

Odlomek iz kritike

“Končna igra ali ciljna vsebnost plesnega projekta Assemble yourself (Sestavi se) je edinstveno umetniško telo, tudi enkratno umetniško sožitje novega ter starega, ko se modrost preliva in žari v očarljivi barvitosti plesne mladosti.” Daliborka Podboj, Parada plesa

Excerpt from press review

“The final play or the target content of the dance project Assemble Yourself is a unique artistic body, including the unique artistic coexistence of the new and old, where wisdom swells and glows in the charming colorfulness of a dance youth.” Daliborka Podboj, Dance Parade