CTRL.SHIFT.ESC

Natalija Manojlović Varga

CTRL.SHIFT.ESC

plesna predstava za mlade od 8. leta dalje / a dance performance for children 8+

Avtorstvo, koreografija, režija / Created, Choreographed & Directed by: NATALIJA MANOJLOVIĆ VARGA

Soustvarjanje in izvedba / Co-created & Performed by: BARBARA KANC, KATARINA BARBARA KAVČIČ POPIČ, AJA ZUPANEC

Glasba / Music: MARIO MAROLT

Vizualna podoba / Visual Identity: ANDREJ ŠTULAR

Kostumi / Costumes: SLAVICA JANOŠEVIĆ

Oblikovanje luči in tehnične rešitve / Lighting Design & Technical Solutions: JANKO OVEN

Kreativna producentka / Creative Producer: KATJA SOMRAK

Uporabljena glasba / Songs used by permission of: MARIO MAROLT, PETER MIHELIČ, SPACE ORCHESTRA, QUASAR, CLAIR AUDIENT

Produkcija / Production: PLESNI TEATER LJUBLJANA

Zahvala / Thanks to: Mateja Dermelj, Dario Varga, Podravka Slovenija,…

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

CTRL-SHIFT-ESC-fotoDragoVidemšek-E9218440.jpg

Foto / Photo: Drago Videmšek

O predstavi

Predstava CTRL, SHIFT, ESC prepričuje (o) generacijo, kateri je obrazložitev tega ukaza popolnoma nepotrebna. To je generacija ki svojo socialno identiteto kreira kot »klaster« oz. skupek fotografij, izrezke dogodkov, komentarjev in izjav, ki so zgolj fragmenti mišljenja. To je generacija, ki največje fascinacije doživlja pred pravokotnim okvirom, v RGB sistemu in v sedečem položaju. Predstava poziva na kontrolo, premestitev in izhod v področje zavestne izbire resničnosti.

About the performance

The performance CTRL, SHIFT, ESC convinces the (o) generation, to which the explanation of this command is completely unnecessary. This is a generation that creates its social identity as a “cluster” or a set of photographs, clips of events, comments and statements that are merely fragments of thought. This is a generation that experiences the greatest fascinations in front of a rectangular frame, in RGB system and in a sitting position. The performance calls for control, relocation and exit into the field of conscious choice of reality.